School app

Beste ouders,
 
Omdat sommige ouders nieuw zijn bij ons op school vinden jullie bijgevoegd de informatie over de app.
Bijgevoegd vinden jullie een brief en een flyer over de school app.
 
Om u in te schrijven voor een startgesprek,  kiest u voor schoolgesprek.
Hier kan u inschrijven bij de stamgroep van uw kind.
 
Indien u bijkomende vragen hebt, vraag ik u zich te wenden naar de stamgroepleider van uw kind.
Vermeld ook in het onderwerp de naam van uw kind.
Dan kan de stamgroepleider u sneller van dienst zijn.
 
 
Met vriendelijke groet,

Team - Kruidenhoek