Gift aan Jenaplanschool Kruidenhoek?

Als kinderen naar de school gaan leren ze heel veel, rekenen, lezen, taal en wereldoriëntatie. Daarnaast zijn er activiteiten die het standaard aanbod verrijken. Denk dan aan het vieren van Sint en Kerst, excursies en de werkweek voor de bovenbouw. De overheid financiert het onderwijs. Er is, simpel gezegd, geld voor personeel en het standaard aanbod. Voor de extra activiteiten krijgen de scholen geen financiering. Toch vinden wij deze activiteiten erg belangrijk. Ze dragen bij aan een brede ontwikkeling. 
 
Voor het uitvoeren van deze activiteiten vragen veel scholen een ouderbijdrage. Deze bijdrage is vrijwillig en kinderen mogen niet worden buitengesloten van activiteiten als er niet betaald wordt. Dit is omschreven in de wet. 
 
De Kruidenhoek doet het anders! 
Wij merken dat het betalen van de vrijwillige bijdrage voor ouders steeds lastiger wordt. Ouders willen vaak wel, maar het gaat simpelweg niet. De drempel om met school hierover in gesprek te gaan is groot. Dat snappen wij heel goed.  
Wij vragen dan ook niet om geen vast bedrag, maar om een gift. 
 
Uw gift komt ten goede van alle kinderen van de Kruidenhoek! U kunt bijvoorbeeld elk jaar een bedrag geven, maar u kunt ook besluiten 1 x een bedrag te doneren. 
Het bedrag kan u helemaal zelf bepalen! 
 
Wilt u een gift geven aan de Kruidenhoek?
U kunt het bedrag overmaken op onze bankrekening. 
Stichting Boor 
t.n.v Kruidenhoek 
NL34RABO 0120875314 
 
De Kruidenhoek is onderdeel van Stichting Boor en heeft een ANBI status. Dat betekent dat u een grote gift eventueel van de belasting kunt aftrekken. 
Meer informatie vindt u op de website van de belastingdienst. 
Giften (belastingdienst.nl) 
 
Waar gebruiken wij het voor? 
In eerste instantie gaan wij het gebruiken om de extra activiteiten te betalen. Denk dan aan Sinterklaas, Kerst, excursies, afscheid groep 8 en koningsspelen. Mocht het zo zijn dat er veel giften gegeven worden dan zal het geld goed besteed worden. Bijvoorbeeld aan het uitbreiden van de schoolbibliotheek. 
Het geld zal niet aan de basismiddelen van het onderwijs uitgegeven worden. Bijvoorbeeld een onderwijsmethode of personeel. 
 
Wij verwachten dat deze aanpak bijdraagt aan de brede ontwikkeling van onze kinderen en gelijke kansen bevorderd. 
 
Iedereen is welkom om een gift te doen aan Jenaplanschool Kruidenhoek.